3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
3847/2041-8213/acf29auzay-2

İki nötron yıldızının yörünge düzlemine neredeyse dik olarak bakıldığında (kilonova AT2017gfo için gözlemsel kanıtların gösterdiği gibi), model, AT2017gfo için gözlemlenenlere oldukça benzeyen bir dizi spektral dağılım öngörüyor

İki nötron yıldızının birleşmesinden sonra yayılan ışığın gelişmiş yeni üç boyutlu (3 boyutlu) bilgisayar simülasyonu, gözlemlenen bir kilonovaya benzer bir spektroskopik özellikler dizisi üretti Shingles, “Simülasyonlarımız ile kilonova AT2017gfo’nun gözlemi arasındaki benzeri görülmemiş uyum, patlamada ve sonrasında neler olduğunu genel olarak anladığımızı gösteriyor” diyor

Referans: Luke J " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Astrofizik Günlük Mektupları
DOI: 10 Shingles, “Bu alandaki araştırmalar, esas olarak nötron yıldızı birleşmelerindeki hızlı nötron yakalama süreciyle üretilen demirden daha ağır elementlerin (platin ve altın gibi) kökenlerini anlamamıza yardımcı olacak” diyor Araştırmacılar yakın zamanda ilk kez, nötron-yıldız birleşmesini, nötron yakalama nükleosentezini, radyoaktif bozunmayla biriken enerjiyi ve ağır elementlerin on milyonlarca atomik geçişiyle ışınım transferini tutarlı bir şekilde takip eden üç boyutlu bir simülasyon ürettiler Collins, Vimal Vijayan, Andreas Flörs, Oliver Just, Gerrit Leck, Zewei Xiong, Andreas Bauswein, Gabriel Martínez- tarafından yazılan “Kilonovalar için Kendinden Tutarlı 3D Işınım Transferi: Birleşme Simülasyonlarından Yönlü Spektrumlar” Pinedo ve Stuart A Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir Neutron stars are the smallest and densest stars known to exist


Birleşme anında iki nötron yıldızı GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J Bu çekirdekler kararlı hale gelinceye kadar bozunarak, yaklaşık bir hafta içinde hızla sönen parlak bir ışık emisyonu olan patlayıcı bir ‘kilonova’ geçişine güç veren enerjiyi serbest bırakır

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir Her ikisini de birleştiren son gözlemler atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri

Gelişmiş 3 boyutlu bilgisayar simülasyonları, gerçek ışık gözlemlerini yakından yansıtmıştır It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus Kredi bilgileri: Dana Berry SkyWorks Digital, Inc

Işınımsal Transfer Simülasyonlarının Arkasındaki Mekanizma

Nötron yıldızı birleşmesinden çıkan malzeme içindeki elektronlar, iyonlar ve fotonlar arasındaki etkileşimler, teleskoplarla görebildiğimiz ışığı belirler

3 boyutlu simülasyon, maddenin yüksek yoğunluklardaki davranışı, kararsız ağır çekirdeklerin özellikleri ve nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor

Kilonova 3D simülasyonunun sonucu Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir 5 that of the Sun Sim, 8 Eylül 2023, Astrofizik Günlük Mektupları Bu süreçler ve yayılan ışık, ışınım aktarımının bilgisayar simülasyonları ile modellenebilir Bu modellerin temel bileşeni, FAIR tesisi tarafından sağlanacak olan yüksek kaliteli atom ve nükleer deneysel verilerdir " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti